top of page

بيانات الطالب

student-icon1.png

الصورة الشخصية

: رقم هوية الطالب

:  إسم الطالب باللغة العربية

:  إسم الطالب باللغة الإنجليزية

: عنوان سكن الطالب

 : البريد الالكتروني للطالب

: جنسية الطالب

: ارقام التواصل 

: رقم الطالب

: الصف الدراسي

bottom of page